• Lejebetingelser

 • Generelle betingelser

  • Adresse

   Hanehovedvej 100 3300 Frederiksværk. Ved selvhent er det her vores lager er.

  • Telefonnummer

   30110003 telefontid 8-20 alle dage. Mellem kl 20-8 bedes dette nummer kun bruges ved nedbrud på det lejet udstyr

  • Lejeperiode

   Såfremt andet ikke er aftalt, og skriftligt bekræftet, starter Lejemålet kl. 11.00 på lejedagen og slutter kl. 10.00 den følgende dag.
   Lejemålet starter kl. 11.00 og slutter den efterfølgende dag kl. 10.00 – såfremt udstyret ikke er udlejet hhv. dagen før og/eller dagen efter, kan det i hvert enkelt tilfælde, aftales at afhentning kan ske aftenen før og/eller returnering kan ske senere end kl. 10.00.
   Fremleje er ikke tilladt uden udlejers skriftlige samtykke.

  • Afbestilling fra lejers side

   Bestillingen kan fortrydes op til 14 dage inden lejedatoen. Herefter betales det fulde beløb.

  • Fejl og mangler ved det lejede udstyr

   Ved afhentning eller levering gennemgås udstyret, og evt. fejl meddeles straks til udlejer. Hvis kunden ikke gør opmærksom på fejl eller mangler ved udstyret, betragtes dette som i fuld funktionel og fejlfri stand.
   Det lejede skal altid leveres tilbage i samme stand som det modtaget.
   Manglende rengøring ved tilbagelevering koster et gebyr på 500,- pr maskine.
   Tilbagelevering af en våd/beskidt hoppeborg koster et gebyr på 500,- pr hoppeborg.

  • Lejers ansvar

   Lejer står til ansvar for alt hærværk, tyveri, samt overbelastning af det lejede udstyr.
   Lejer er erstatningspligtig for alle lejede effekter til nypris.

   Udstyr som er lejet hos Festoglej.dk, benyttes ubetinget på lejers ansvar. Festoglej.dk kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forudsaget ved brug af udstyr lejet af festoglej.dk

   Festoglej.dk har en erhvervsansvarsforsikring som dækker ved person eller tingskade, som følge af fejl på udstyret. 

  • Lejer henter selv

   Afhentning og returnering  er for lejers egen risiko. Lejer står selv for af og pålæsning, og er ansvarlig for at medbringe grej til fastgørelse i bil/trailer.

  • Festoglej.dk leverer og afhenter

   Såfremt vi skal levere og afhente, skal det sikres, at er 1 “stærk” mand til assistance, at der forefindes strøm indenfor 20 meter fra opstillingsstedet samt at der kan køres i bil frem til det ønskede aflæsningssted. De lejede effekter kan, hvis der kan af udlejer transporteres frem til brugsstedet, dog max. 50 meter i samme niveau som der kan køres til.

   Lejemålet kan ikke garanteres at være leveret kl 11.00. Men man har som lejer det lejet udstyr til rådighed min. 23 timer.
   Hvis festoglej.dk skal stå for levering/afhentning. Prisen for denne service er 500,- incl moms i Halsnæs.
   Ved afstande som ligger længere væk, skriv for tilbud.

  • Vejr-garanti

   Festoglej.dk tilbyder vejr-garanti. Det betyder at, har hoppeborgen ikke være i brug på grund af dårligt vejret. Så skal der ikke betales for leje af hoppeborgen.
   Vejr-garantien dækker kun lejen på vores hoppeborge, og dækker kun hvis hoppeborgen ikke har været rullet ud(åbnet)
   Vejr-garantien dækker ikke andre ydelser, som levering/afhentning og leje af andet udstyr end hoppeborge.

 • Hoppeborge

  • Lejers ansvar

   Lejer står til ansvar for al hærværk, tyveri, samt overbelastning af det lejede.
   Under brug SKAL lejer sørge for at:
   1. Der skal ALTID være en ansvarlig voksen, der holder opsyn og styrer hoppeborgen.
   2. Det er strengt forbudt at.
   * .. bære fodtøj i hoppeborgen.
   * .. klatre og hænge på siderne.
   * .. sidde på puden foran hoppeborgen.
   * .. medbringe slik, mad, drikkevarer eller legetøj i hoppeborgen.
   3. Hoppeborgen må max. benyttes af 10 personer af gangen.
   4. Tagfat og andre vilde lege bør ikke accepteres i borgen.
   5. Ved stærk blæst og regn, skal aktiviteten indstilles af hensyn til sikkerheden.
   6. Brugen af hoppeborgen er på eget ansvar.
   Brugen af forlystelsen sker på eget ansvar.
   Forholdsregler inden opstilling.
   Det påhviler lejer at sørge for, at pladsen hvor hoppeborgen skal opstilles, er plan og ryddet for eventuelle skarpe genstande og dyre ekskrementer før opstillingen.
   Hoppeborgen skal altid opstilles på det medfølgende underlag, som skal fastgøre til jorden med de medfølgende pløkke, ligesom selve borgen skal fastgøre vha. de medfølgende barduner og pløkke.
   Lejer skal altid følge den af udlejer udleverede vejledning

  • Opsætningsvejledning

   1. Hoppeborgen pakkes ud.
   2. Underlaget skal være tørt, fri for skarpe genstande og fri for dyreekskrementer.
   3. Er underlaget af fliser og asfalt, SKAL der bruges medfølgende presenning som underlag.
   4. Hoppeborgen skal stå med mindst 2 m. fri plads til nærmeste bygning
   5. Hoppeborgen skal stå med max 20 meter afstand til nærmeste strømstik.
   6. Sæt blæseren på "pølsen" bag hoppeborgen. Hoppeborgen bliver pustet op i løbet af 2 min.

  • Nedpakningsvejledning

   1. Luftpumpen slukkes ca. 10 min. før selve sammenpakningen af hoppeborgen påbegyndes.
   2. Når luften næsten er løbet ud, hoppeborgen glattes ud så den er så flad som muligt.
   3. Fold forparti ind over selve hoppeborgen.
   4. Fold højre side ind mod midten, gør det samme med venstre side.
   5. Fold nu de ene side ind over den anden. Således at der er 1 bred bane.
   6. Rul nu banen fra fronten, ned mod enden hvor luften kan presses ud. Så stramt som muligt.
   7. Bind hoppeborgen med den medfølgende båndsurring.

  • Tilbagelevering

   Hoppeborgen er udleveret ren og tør. Det forventes derfor at den bliver tilbageleveret i samme stand.
   Er dette ikke tilfældet, så vil der komme et rengørings/tørringsgebyr på 500,- pr hoppeborg.

  • Offentlige arrangementer

   vores hoppeborge er synet af force technology og forsikret af Topdanmark. Skal de bruges ved offentlige arrangementer, så kræves der at man får en polititilladelse. Dette hjælper Festoglej.dk gerne med. I den forbindelse kan man få udleveret synsbog samt forsikringspapirer fra festoglej.dk